Lager och produktionsyta 286 kvm

Ledig företagslokal i Kinna

FLEXIBEL LOKAL MED STOR POTENTIAL 

Denna lokal är på 2:a våning. Det finns godsintag med garageport och hiss i markplan på byggnaden och det är hissen du ser bredvid trapphuset på ritningarna. Hissen kommer således rakt in i dessa lokaler och det är enkelt att köra t ex pallyftare. De streckade ytorna på ritningarna är för uthyrning. 

Det finns en stor port i änden av lokalen om det är aktuellt att lyfta in stora maskiner eller liknande på våningen. Allt måste inte tas via hissen vid en flytt. 

Ledig produktionslokal i Kinna